بانک مسکن

توضیحات پروژه

این شرکت در زمینه انیمیشن 2D به اداره روابط عمومی بانک مسکن موفق به طراحی چندین مورد انیمیشن گردیده است که نمونه آن بر روی این سایت و قسمت محصولات و خدمات ارائه شده است.