بنیاد مستضعفان مطلب ویژه

توضیحات پروژه

این شرکت با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در زمینه طراحی نرم افزار سفارش مشتری همکاری دارد. در این زمینه موفق به طراحی چندین سامانه تحت وب شده که در یکی از سازمان های بنیاد مستضعفان مورد استفاده قرار دارد. علاوه بر تولید نرم افزار، خدمات مشاوره ای در زمینه فن آوری و اطلاعات از جمله موارد همکاری همکاری این شرکت با بنیاد مستضعفان می باشد.

جزئیات پروژه

  • تاریخ: دوشنبه, 30 -3443