مشاوره در زمینه بانکداری الکترونیک

فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک در زمینه تولید وتامین نرم افزارهای بانکی مورد نیاز با تکیه بر دانش و تخصص گروه ها و کارشناسان خبره و با تجربه در حوزه بانکی و فناوری اطلاعات میسر گردیده است. لذا این شرکت آمادگی دارد خدمات مشاوره در کلیه حوزه های فوق را به جامعه بانکی کشور ارائه نماید. عمده خدمات ارائه شده در این بخش شامل موارد زیر می باشد: 

  • استقرار اتوماسیون جامع و برخط بانکداری در بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری 
  • طراحی زیرساخت های ارتباطی در شبکه بانک ها 
  • پیاده سازی سامانه های نوین بانکداری الکترونیکی  
  • طراحی و توسعه شبکه سایت‌ها و مراکز داده پشتیبان و ماندگاری سرویس‌ها
  • طراحی و توسعه شبکه سایت‌ها و مراکز داده
  • طراحی و پیاده سازی شبکه انواع سامانه های بانکی 
محتوای بیشتر در این بخش: « مشاوره در زمینه انفورماتیک